• dingbu1

Informe d'anàlisi del mercat de roba de ioga de la Xina 2020, enquesta d'estat del mercat i planificació de l'estratègia de desenvolupament

Des del 2020, la indústria de la roba de ioga ha mantingut un desenvolupament estable, però a causa del brot global de COVID-19, la indústria de la roba de ioga de la Xina s'ha vist afectada fins a cert punt. Però amb el treball i la producció que es reprenen ràpidament al país, la indústria de la roba de ioga torna gradualment al creixement. A la llarga, l'epidèmia té relativament poc impacte en la indústria de la roba de ioga al vast mercat nacional. Actualment, el desenvolupament econòmic de la Xina és bo, el nivell d'ingressos dels residents millora constantment, proporcionant un bon entorn de consum de mercat per a la indústria de la roba de ioga. La política industrial ofereix un bon entorn empresarial per a la indústria de la roba de ioga i també ofereix una bona garantia política per als inversors.

En els darrers anys, des de la perspectiva de la inversió i el desenvolupament de la indústria nacional de la roba de ioga, la indústria de la roba de ioga ha estat afavorida pel capital. A partir de les dades estadístiques, l'escala d'inversió de la indústria de la roba de ioga el 2019 va assolir els *** 100 milions de iuans. Es pot demostrar que la indústria de la roba de ioga té una bona capacitat per atraure inversions.

news1

Previsió de creixement de la inversió de la indústria de la roba de ioga de la Xina

 Amb el desenvolupament continu de l'economia de la Xina cap a la qualitat, s'ha defensat la innovació industrial. La indústria de la roba de ioga a la Xina està entrant en l'etapa de desenvolupament, la inversió en la indústria de qualitat s'utilitza principalment per a la innovació tecnològica, la investigació i el desenvolupament de productes, etc., les indústries relacionades a curt termini també augmentaran la inversió per obtenir més competitivitat del mercat, guanyant així un mercat més ampli, de manera que la indústria continuarà ampliant l'escala d'inversió, s'espera que el creixement de la inversió mantingui un creixement constant.

Previsió de creixement de la inversió de la indústria de la roba de ioga a la Xina del 2020 al 2026

news2

L'índex de concentració del mercat de la indústria és el mètode de mesura més utilitzat. Segons l'estàndard de classificació del grau de concentració industrial de l'economista nord-americà Bain i el japonès MitI, l'estructura del mercat industrial es divideix aproximadament en dues categories: tipus oligopòlic (CR8≥40) i tipus competitiu (CR8 <40%). Entre ells, el tipus oligopoli es subdivideix en tipus oligopoli extremadament alt (CR8≥70%) i tipus oligopoli de baixa concentració (40%≤CR8 <70%). El tipus competitiu es divideix a més en tipus competitiu de baixa concentració (20%≤CR8 <40%) i tipus competitiu descentralitzat (CR8 <20%).

Des de la perspectiva de la concentració del mercat de roba de ioga el 2019, CR4 de tota la indústria és del **%.

La classificació de l'estructura del mercat per American Bain & Company

news3

 La xarxa d'informes de la Xina és un informe d'anàlisi de la indústria sènior, un proveïdor d'informes d'investigació en profunditat del mercat i un portal complet d'informació de la indústria del grup mundial. "Informe d'anàlisi del mercat de roba de ioga de la Xina 2020: enquesta de l'estat del mercat i planificació de l'estratègia de desenvolupament" cobreix les últimes dades del sector, punts calents del mercat, planificació de polítiques, intel·ligència competitiva, pronòstic de mercat, estratègia d'inversió i altres continguts. Més complementat per un gran nombre de gràfics intuïtius per ajudar les empreses d'aquesta indústria a comprendre amb precisió la tendència de desenvolupament de la indústria, la tendència d'oportunitats de mercat, el desenvolupament correcte de l'estratègia competitiva de l'empresa i l'estratègia d'inversió. A partir de dades autoritzades publicades per l'Oficina Nacional d'Estadística, l'Administració General de Duanes i el Centre d'Informació Estatal, així com la investigació de camp del nostre centre sobre la indústria, i combinat amb l'entorn de la indústria, aquest informe realitza investigacions i anàlisis de mercat. des de múltiples perspectives, incloent la teoria a la pràctica, de macro a micro.

És una de les bases de decisions importants per a les empreses de la indústria, les empreses d'inversió rellevants i els departaments governamentals per comprendre amb precisió la tendència de desenvolupament de la indústria, comprendre el patró de competència de la indústria, evitar els riscos operatius i d'inversió i prendre decisions estratègiques de competència i inversió correctes. Aquest informe és una eina essencial per entendre i invertir en el sector. La vista de la investigació és la coneguda consultoria d'informació de la indústria nacional, compta amb un equip d'experts sèniors, al llarg dels anys ha estat per a milers d'empreses, consultors, institucions financeres, associacions industrials, inversors individuals ofereixen un informe d'anàlisi professional de la indústria, com ara la cobertura del client. Huawei, el petroli de la Xina, les telecomunicacions de la Xina, la construcció de la Xina i les empreses líders de la indústria com HP, Disney i han estat àmpliament reconegudes pels clients.

Les dades d'aquest informe d'investigació utilitzaven principalment dades estadístiques nacionals, Administració General de Duanes, dades d'enquesta de qüestionaris, dades recollides pel Ministeri de Comerç i altres bases de dades. Entre elles, les dades macroeconòmiques provenen principalment de l'Oficina Nacional d'Estadística, algunes dades estadístiques industrials provenen principalment de l'Oficina Nacional d'Estadística i dades d'investigació de mercat, les dades de les empreses provenen principalment de la base de dades estadístiques d'empreses a gran escala i borses de valors de la National L'Oficina d'Estadístiques i les dades de preus provenen principalment de diverses bases de dades de seguiment del mercat. Els mètodes d'anàlisi de la indústria adoptats en aquest informe d'investigació inclouen l'anàlisi del model de cinc forces de Porter, l'anàlisi DAFO i l'anàlisi PEST, per dur a terme una anàlisi exhaustiva de l'entorn intern i extern de la indústria i analitzar la tendència actual de la situació econòmica nacional, la tendència de desenvolupament del mercat. i els punts actuals de la indústria a través d'analistes sèniors. Prediu la direcció del desenvolupament futur, els punts calents emergents, l'espai del mercat, la tendència tecnològica i l'estratègia de desenvolupament futura de la indústria.

[Esquema de l'informe]

Capítol 1: Visió general del desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina del 2017 al 2020
La primera secció és una visió general del desenvolupament de la indústria de la roba de ioga
I. Definició de la indústria de la confecció de ioga
Dos, introducció de la informació bàsica de la indústria de la roba de ioga
3. Anàlisi de les característiques de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga
La segona secció és l'anàlisi de la cadena industrial aigües amunt i avall de la indústria de la roba de ioga xinesa
I. Introducció al principi del model de cadena industrial
Dos, anàlisi de la cadena de la indústria de la roba de ioga
3. Anàlisi dels enllaços de la cadena industrial de la indústria de la roba de ioga xinesa
1. Indústria amunt
2. Indústries avall
Secció tercera: anàlisi del cicle de vida de la indústria de la roba de ioga a la Xina
I. Visió general de la teoria del cicle de vida de la indústria de la roba de ioga
En segon lloc, l'anàlisi del cicle de vida de la indústria de la roba de ioga
La quarta secció d'anàlisi de l'índex econòmic de la indústria de la roba de ioga
I. Anàlisi de beneficis de la indústria de la roba de ioga
Segon, anàlisi del cicle econòmic de la indústria de la roba de ioga
Tres, anàlisi de l'espai de valor afegit de la indústria de la roba de ioga
Secció 5: Anàlisi de les barreres d'entrada de la indústria de la roba de ioga a la Xina
I. Anàlisi de les barreres financeres en la indústria de la roba de ioga
Segon, anàlisi de barreres tècniques de la indústria de la roba de ioga
iii. Anàlisi de les barreres del talent en la indústria de la roba de ioga
IV. Anàlisi de les barreres de marca en la indústria de la roba de ioga
V. Anàlisi d'altres barreres en la indústria de la roba de ioga

Capítol dos: anàlisi de l'estat de desenvolupament del mercat global de roba de ioga 2017-2020
La primera sessió és una revisió del curs de desenvolupament de la indústria mundial de la roba de ioga
La segona secció és la distribució regional del mercat global de la indústria de la roba de ioga
La tercera secció d'anàlisi del mercat regional de la indústria de la roba de ioga asiàtica
I. Anàlisi de la situació actual del mercat de la indústria de la roba de ioga asiàtica
ii. Anàlisi de la mida del mercat i la demanda del mercat de la indústria de la roba de ioga asiàtica
En tercer lloc, anàlisi de les perspectives del mercat de la indústria de la roba de ioga asiàtica
Secció quarta: anàlisi del mercat regional de la indústria de la roba de ioga nord-americana
1. Anàlisi de l'estat del mercat de la indústria de la roba de ioga nord-americana
ii. Anàlisi de la mida del mercat i la demanda del mercat de la indústria de la roba de ioga nord-americana
3. Anàlisi de les perspectives de mercat de la indústria de la roba de ioga nord-americana
Secció v Anàlisi de mercat de la indústria de la roba de ioga a la UE
1. Anàlisi de l'estat del mercat de la indústria de la roba de ioga de la UE
ii. Anàlisi de la mida del mercat i la demanda del mercat de la indústria de la roba de ioga a la UE
3. Anàlisi de les perspectives de mercat de la indústria de la roba de ioga a la UE
Secció sisena: Anàlisi de les empreses clau de la indústria global de la roba de ioga
Secció 7 Previsió de tendències de distribució de la indústria mundial de la roba de ioga del 2021 al 2026
Previsió de la secció 8 de la mida del mercat global de la indústria de roba de ioga del 2021 al 2026

El tercer capítol analitza l'entorn de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Secció primera anàlisi de l'entorn macroeconòmic de la Xina
I. Anàlisi del creixement del PIB de la Xina
En segon lloc, anàlisi de la situació del desenvolupament econòmic industrial
Anàlisi de la inversió en immobilitzat social
La quantitat total de roba de ioga consumida per tota la societat
5. Anàlisi del creixement de la renda dels residents urbans i rurals
Anàlisi de l'evolució dels preus al consum
Anàlisi de la situació de desenvolupament del comerç exterior
Secció segona: anàlisi de l'entorn polític de la indústria de la roba de ioga a la Xina
I. Situació actual del sistema regulador de la indústria
Principals polítiques i normatives del sector
Secció tercera: Anàlisi del desenvolupament de l'entorn social de la indústria de la roba de ioga a la Xina
1. Anàlisi de població i medi ambient
2. Anàlisi de l'entorn educatiu
Anàlisi de l'entorn cultural
IV. Anàlisi del medi ecològic
En cinquè, anàlisi del concepte de consum

Capítol quatre: El funcionament de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La primera secció és la introducció del desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina
I. Revisió del curs de desenvolupament de la indústria
En segon lloc, l'anàlisi de la innovació del sector
Tres, anàlisi de les característiques del desenvolupament de la indústria
La segona secció és l'anàlisi de la mida del mercat de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La tercera secció de l'anàlisi de l'oferta de la indústria de la roba de ioga de la Xina
La quarta secció de l'anàlisi de la demanda de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Secció 5: Anàlisi de l'equilibri entre l'oferta i la demanda de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Secció sisena: anàlisi de la tendència de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina

El cinquè capítol del seguiment de dades d'operacions de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La primera secció de l'anàlisi de la mida de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Un, l'anàlisi de l'estructura quantitativa de l'empresa
ii. Anàlisi de la mida dels actius del sector
La segona secció de producció de la indústria de la roba de ioga xinesa i màrqueting i anàlisi de costos
1. Actius corrents
En segon lloc, anàlisi dels ingressos de vendes
Tres, anàlisi de responsabilitat
IV. Anàlisi de l'escala de beneficis
Anàlisi del valor de sortida
La tercera secció de l'anàlisi de l'índex financer de la indústria de la roba de ioga de la Xina
I. Anàlisi de la rendibilitat del sector
En segon lloc, l'anàlisi de la solvència de la indústria
3. Anàlisi de la capacitat de funcionament de la indústria
IV. Anàlisi de la capacitat de desenvolupament de la indústria

Capítol sis: anàlisi dels patrons del mercat de la roba de ioga xinès 2017-2020
La primera secció de l'anàlisi de l'estat de la competència de la indústria de la roba de ioga xinesa
I. Anàlisi de la competència de la indústria de la roba de ioga a la Xina
2. Anàlisi de les principals marques de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Secció segona: anàlisi de la concentració de la indústria de la roba de ioga a la Xina
1. Anàlisi de la concentració del mercat de la indústria de la roba de ioga xinesa
2. Anàlisi del grau de concentració empresarial de la indústria de la roba de ioga xinesa
La tercera secció són els problemes de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La quarta secció és l'anàlisi de l'estratègia de la indústria de la roba de ioga xinesa per resoldre problemes
La cinquena secció de l'anàlisi de la competitivitat de la indústria de la roba de ioga de la Xina
1. Factors de producció
Segon, exigir condicions
3. Suport i indústries relacionades
IV. Estratègia empresarial, estructura i competència
V. El paper del govern

Capítol set: característiques de la demanda de la indústria de la roba de ioga xinesa 2017-2020 i anàlisi dinàmica
La primera secció de la dinàmica del mercat de consum de la indústria de la roba de ioga de la Xina
La segona secció és l'anàlisi de les característiques de la indústria de la roba de ioga xinesa
1. Preferència de la demanda
En segon lloc, la preferència de preu
3. Preferència de marca
4. Altres preferències
La tercera secció de l'anàlisi de costos de la indústria de la roba de ioga
En quart lloc, l'anàlisi dels factors que influeixen en el preu de la indústria de la roba de ioga
1. Factors d'oferta i demanda
2. Factor cost
Tres, factors de canal
4. Altres factors
La cinquena secció de l'anàlisi de preus de la indústria de la roba de ioga xinesa
La sisena secció de la previsió de tendència mitjana dels preus de la indústria de la roba de ioga de la Xina
I. Factors que influeixen en el preu de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Segon, previsió de tendència de preu mitjà de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Tres, la indústria de la roba de ioga de la Xina previsió de creixement mitjà dels preus

Capítol vuit: anàlisi 2017-2020 de l'estat del mercat regional de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La primera secció és la distribució de la mida del mercat regional de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La segona secció de l'anàlisi del mercat de la roba de ioga de la Xina oriental
I. Visió general de la Xina Oriental
2. Anàlisi de l'entorn econòmic a l'est de la Xina
3. Anàlisi de la mida del mercat de roba de ioga a l'est de la Xina
En quart lloc, previsió de la mida del mercat de roba de ioga de l'est de la Xina
Secció tercera anàlisi de mercat al centre de la Xina
I. Visió general de la Xina Central
2. Anàlisi de l'entorn econòmic a la Xina Central
3. Anàlisi de la mida del mercat de roba de ioga al centre de la Xina
En quart lloc, la previsió de la mida del mercat de la roba de ioga al centre de la Xina
Secció 4 Anàlisi del mercat del sud de la Xina
I. Visió general del sud de la Xina
2. Anàlisi de l'entorn econòmic al sud de la Xina
3. Anàlisi de la mida del mercat de roba de ioga al sud de la Xina
En quart lloc, la previsió de la mida del mercat de roba de ioga del sud de la Xina

Situació de la competència del capítol 9 de la indústria de la roba de ioga a la Xina del 2017 al 2020
Secció 1 Anàlisi de l'estructura de la competència de la indústria de la roba de ioga a la Xina (model de cinc forces de Porter)
Competència entre empreses existents
Anàlisi d'entrants potencials
iii. Anàlisi de l'amenaça dels substituts
IV. Poder de negociació dels proveïdors
V. Poder de negociació del client
Secció segona: anàlisi DAFO de la indústria de la roba de ioga xinesa
En primer lloc, anàlisi dels avantatges de la indústria
2. Anàlisi dels inconvenients del sector
3. Anàlisi d'oportunitats del sector
IV. Anàlisi de les amenaces del sector
Secció 3 Anàlisi de l'entorn competitiu de la indústria de la roba de ioga xinesa (PEST)
I. Entorn polític
2. Entorn econòmic
En tercer lloc, l'entorn social
IV. Entorn tècnic

Capítol 10 Anàlisi empresarial de la indústria de la roba de ioga (ajustat amb l'actualització de dades)
Secció 1 Empresa
I. Perfil d'empresa
ii. Negoci principal
3. Estat de desenvolupament
4. Anàlisi d'avantatges i inconvenients
Secció 2 Empreses
I. Perfil d'empresa
ii. Negoci principal
3. Estat de desenvolupament
4. Anàlisi d'avantatges i inconvenients
Secció 3 Empreses
I. Perfil d'empresa
ii. Negoci principal
3. Estat de desenvolupament
4. Anàlisi d'avantatges i inconvenients
Secció 4 Empreses
I. Perfil d'empresa
ii. Negoci principal
3. Estat de desenvolupament
4. Anàlisi d'avantatges i inconvenients
Secció 5 Empreses
I. Perfil d'empresa
ii. Negoci principal
3. Estat de desenvolupament
4. Anàlisi d'avantatges i inconvenients

Capítol 11 Anàlisi i predicció de les perspectives de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina del 2021 al 2026
La primera secció és l'anàlisi de les perspectives de desenvolupament futur de la indústria de la roba de ioga a la Xina
I. Anàlisi de l'entorn d'inversió nacional de la indústria de la roba de ioga
2. Anàlisi d'oportunitats de mercat de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Tres, previsió de creixement de la inversió de la indústria de la roba de ioga de la Xina
La segona secció és la predicció de la tendència de desenvolupament futura de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La tercera secció de la previsió de desenvolupament del mercat de la indústria de la roba de ioga xinesa
I. Previsió de la mida del mercat de la indústria de la roba de ioga a la Xina
En segon lloc, la previsió de creixement de la mida del mercat de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Tres, pronòstic d'escala de valor de sortida de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Quatre, previsió de creixement del valor de producció de la indústria de la roba de ioga de la Xina
V. Previsió de l'oferta i la demanda de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La quarta secció de la previsió de la tendència de beneficis de la indústria de la roba de ioga de la Xina
En primer lloc, la previsió de creixement dels beneficis bruts de la indústria de la roba de ioga de la Xina
Dos, la indústria de la roba de ioga de la Xina previsió de creixement dels beneficis totals

Capítol 12 anàlisi de risc d'inversió i màrqueting de la indústria de la roba de ioga a la Xina del 2021 al 2026
La primera secció d'anàlisi del risc d'inversió de la indústria de la roba de ioga
I. Anàlisi de risc de la política de la indústria de la roba de ioga
Segon, anàlisi de risc tècnic de la indústria de la roba de ioga
Tres, anàlisi del risc de competència de la indústria de la roba de ioga
IV. Altres anàlisis de risc de la indústria de la roba de ioga
La segona secció d'anàlisi i suggeriments de desenvolupament de negocis de la indústria de la roba de ioga
I. Model de negoci de la indústria de la roba de ioga
Dos, model de vendes de la indústria de la roba de ioga
Tres, direcció d'innovació de la indústria de la roba de ioga
La tercera secció d'estratègies d'afrontament de la indústria de la roba de ioga
En primer lloc, aprofitar l'oportunitat de la inversió nacional
ii. Implementació d'aliances estratègiques competitives
En tercer lloc, les estratègies d'afrontament de l'empresa

Capítol 13: 2021-2026 Estratègia de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina i suggeriments de planificació
La primera secció és l'anàlisi de l'estratègia de marca de la indústria de la roba de ioga a la Xina
En primer lloc, la importància de la marca de roba de ioga
Dos, les empreses de roba de ioga per implementar la importància de l'estratègia de marca
Tres, anàlisi de l'estat de la marca de l'empresa de roba de ioga
Quatre, l'estratègia de marca de l'empresa de roba de ioga
Cinc, estratègia de gestió estratègica de la marca de roba de ioga
La segona secció de la implementació de l'estratègia de client clau del mercat de la indústria de la roba de ioga de la Xina
En primer lloc, la necessitat d'implementar una estratègia clau del client
ii. Establir clients clau de manera raonable
En tercer lloc, l'estratègia de màrqueting per als clients clau
En quart lloc, reforçar la gestió dels clients clau
Cinque, la implementació de l'estratègia del client clau per centrar-se en el problema a resoldre
La tercera secció de l'anàlisi de planificació integral estratègica de la indústria de la roba de ioga de la Xina
I. Planificació estratègica integral
2. Estratègia de desenvolupament tecnològic
3. Estratègia de cartera empresarial
IV. Planificació estratègica regional
5. Planificació estratègica industrial
Vi. Estratègia de màrqueting de marca
vii. Planificació estratègica competitiva

Capítol 14: 2021-2026 Estratègia de desenvolupament de la indústria de la roba de ioga a la Xina i suggeriments d'inversió
La primera secció de l'anàlisi de l'estratègia de producte de la indústria de la roba de ioga de la Xina
I. Estratègia de desenvolupament de productes de servei
En segon lloc, l'estratègia de segmentació del mercat
En tercer lloc, l'elecció del mercat objectiu
Secció segona: anàlisi de l'estratègia de preus de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La tercera secció de l'estratègia del canal de màrqueting de la indústria de la roba de ioga de la Xina
I. Estratègia de selecció de canals de la indústria de la roba de ioga
Segon, l'estratègia de màrqueting de la indústria de la roba de ioga
La quarta secció de l'estratègia de preus de la indústria de la roba de ioga a la Xina
La cinquena secció observa la proposta d'inversió dels analistes de la indústria mundial
I. Anàlisi de les àrees clau d'inversió de la indústria de la roba de ioga a la Xina
Anàlisi dels productes clau d'inversió a la indústria de la roba de ioga de la Xina


Hora de publicació: Set-07-2021